Rynek biomasy w Polsce

Biomasa, stanowiąca obecnie jedynie 6% polskiego koszyka energetycznego, ma duży potencjał rozwoju dzięki nadwyżce słomy, która jest produktem ubocznym rozwiniętego przemysłu rolnego. W kraju, w którym około 60% ziemi stanowi ziemia rolna, z czego 40% to grunty orne (niemal 14 milionów hektarów), podaż biomasy jest wysoka.

Nadwyżka słomy na cele energetyczne w Polsce wynosi co najmniej 10.000.000 ton rocznie. Województwo lubelskie, gdzie nadwyżka słomy wynosi rocznie co najmniej milion ton, przyciągnęło uwagę TergoPower, jako znakomita lokalizacja pierwszego projektu energetycznego. Zgodnie z prognozami polskiego rządu, zużycie energii pierwotnej w latach 2010-2020 będzie rosło w tempie 1,5% rocznie, podczas gry zużycie energii ze źródeł odnawialnych osiągnie do 2020 r. wzrost na poziomie 15,58%.

Nadwyżki słomy w Polsce w latach 1999-2013 w tys. ton

Źródło: http://www.rp.pl/Energianews/303269945-Norwegowie-widza-u-nas-inwestycje-za-36-mld-zl.html?template=expandpicture&photo=3

W przyszłości, aby uzupełnić energię pozyskiwaną z węgla, Polska będzie musiała częściowo przejść na energię ze źródeł odnawialnych. Biomasa to dla Polski najbardziej obiecujące  paliwo dla elektrowni, które już w 2014r. stanowiło 46% produkcji energii odnawialnej w Polsce (22% jeżeli nie liczyć współspalania z węglem). Wedle szacunków TergoPower, w Polsce mogłoby powstać 10-15 elektrowni opalanych słomą o całkowitej mocy zainstalowanej 500-750 MW (obiekty po 50 MW), przy czym spółka w nadchodzących latach zamierza wybudować 5 takich obiektów. Roczna produkcja energii elektrycznej ze słomy w skali kraju mogłaby wynieść 4-6 TWh i stanowiłaby ok. 3-4 % produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Strategicznym celem współpracy TergoPower z Polską jest koncentracja na produkcji energii w kontekście unijnej polityki klimatycznej i ochrony środowiska naturalnego. TergoPower chce zostać wieloletnim partnerem Polski w zakresie modernizacji systemu energetycznego kraju i realizacji zielonych projektów energetycznych. Możemy wnieść swój wkład w polski plan modernizacji sektora energetycznego poprzez pozyskiwanie dostaw z lokalnych źródeł i zwiększenie krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycje w zielone elektrownie i elektrociepłownie wesprą polskie ambicje ekologiczne i zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej.

„Najważniejszymi oraz stabilnymi rodzajami odnawialnych źródeł energii w Polsce są: biomasa, biogaz rolniczy, a także w najbliższych latach energetyka rozproszona, bazująca na modelu prosumenckim oraz na systemie klastrów energii.”

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, październik 2016 r.