Energia odnawialna

Kluczową ambicją TergoPower jest przygotowanie i wdrożenie inwestycji przyczyniających się do redukcji emisji dwutlenku węgla w Polsce i przynoszących korzyści lokalnym społecznościom.

Dowiedz się więcej
Tergopower

Celem inwestycji TergoPower w Polsce jest znaczące zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Budujemy trwałe relacje z rolnikami, które pozwalają na optymalne wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa i jednocześnie gwarantują stabilne dostawy odnawialnego paliwa dla instalacji projektowanych w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

Dowiedz się więcej

„Najważniejszymi oraz stabilnymi rodzajami odnawialnych źródeł energii w Polsce są: biomasa, biogaz rolniczy, a także w najbliższych latach energetyka rozproszona, bazująca na modelu prosumenckim oraz na systemie klastrów energii.”

Były Minister Energii Krzysztof Tchórzewski