W dniu 24 czerwca 2014 roku dyrektor zarządzający TergoPower w Polsce, dr Sebastian Soluch (drugi od prawej strony na pierwszym zdjęciu), uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym sprawom sektora energetycznego, bezpieczeństwa narodowego i stosunków polsko-norweskich. Spotkanie odbyło się w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, Karsten Klepsvik, omówił rolę i strategię Norwegii względem Polski. Pan Artur Orzechowski, dyrektor w Departamencie Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, zaprezentował polskie priorytety i politykę względem Norwegii.

Dzień później ambasador Norwegii odwiedził Lublin i spotkał się z Prezydentem Krzysztofem Żukiem.

Panel debate at the polish institute