Polska zobowiązała się do osiągnięcia progu 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku. W 2014 roku energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii stanowiła ok. 12% krajowej produkcji energii, co oznacza, że w ciągu najbliższych 6 lat Polska ma jeszcze sporo do nadrobienia. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cieszy się stabilnym wsparciem kręgów rządowych w Polsce.

TergoPower ma przyjemność poinformować, że po blisko 3 latach legislacyjnej niepewności, w dniu 20 lutego 2015 roku polski parlament przyjął Ustawę o odnawialnych źródłach energii („Ustawa OZE”). Ostateczne głosowanie za poparciem ustawy miało miejsce w Senacie. Ustawa OZE została przekazana Prezydentowi Komorowskiemu do podpisu. Oczekuje się, że Prezydent złoży swój podpis pod ustawą pod koniec marca 2015 roku. Tzw. nowy system wsparcia zacznie funkcjonować z dniem 1 stycznia 2016 roku.

long_therm