W dniu 11 czerwca firma TergoPower zorganizowała konferencję prasową w celu poinformowania mieszkańców Lublina o swoich planach budowy elektrowni zasilanej biopaliwem. Elektrownia o mocy 49,9 MW ma zacząć działać w 2018 roku.

  • Województwo lubelskie stanie się krajowym liderem wykorzystania energii odnawialnej
  • Powstanie wiele nowych miejsc pracy
  • Rolnicy z regionu będą dostarczać do elektrowni biomasę na podstawie zawartych umów długoterminowych
  • Dzięki generowaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do atmosfery nie trafi 400 000 CO2 rocznie
  • Praca elektrowni nie wygeneruje hałasów ani przykrych zapachów
  • Zaangażowanie TergoPower w ekologiczne elektrownie to zdrowsze i czystsze środowisko

Lubelska elektrownia będzie wytwarzała energię elektryczną, która zasili 112 000 gospodarstw domowych i zaoszczędzi ok. 400 000 ton CO2 rocznie. Przyczyni się tym samym do osiągnięcia przez Polskę celów w zakresie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Elektrownia zostanie uruchomiona w 2018 roku i przyniesie korzyści dla lokalnej gospodarki: zwiększy zyski rolników, w trakcie jej budowy zatrudnienie znajdzie do 300 osób, a następnie podczas eksploatacji elektrowni kolejne 30 na miejscu i ponad 50 w łańcuchu dostaw biopaliwa.