work_green22 września firma TergoPower zorganizowała konferencję prasową w celu poinformowania mieszkańców Lublina o swoich planach budowy elektrowni zasilanej biopaliwem.

Prezes Jörgen Andersson serdecznie powitał wszystkich zebranych i przedstawił zamierzeniach firmy oraz plany rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Pełne poparcie dla inwestycji wyrazili:

  • Karsten Klepsyik, Ambasador Norwegii
  • Inga Eriksson Fogh, Ambasador Szwecji
  • Ole Egeberg Mikkelsen, Ambasador Danii
  • Krzysztof Hetman, członek Parlamentu Europejskiego i były marszałek województwa lubelskiego.

Planowana w Lublinie elektrownia oparta o energię odnawialną będzie wysoce korzystną dla lokalnej gospodarki. Zwiększy zyski rolników, w trakcie jej budowy zatrudnienie znajdzie do 300 osób, a następnie podczas eksploatacji elektrowni kolejne 30 na miejscu i ponad 50 w łańcuchu dostaw biopaliwa.

Lubelska elektrownia będzie wytwarzała energię elektryczną o mocy 49,9 MW i zmniejszy emisje CO2 o ok. 200 tysięcy ton rocznie. Przyczyni się do osiągnięcia przez Polskę celów w zakresie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.