Aby tworzyć czystą przyszłość

Kluczową ambicją TergoPower jest przygotowanie i wdrożenie inwestycji przyczyniających się do redukcji emisji dwutlenku węgla w Polsce i przynoszących korzyści lokalnym społecznościom.

Tergopower vision

Czy wiesz, że…

… sorgo to wysokowydajna roślina energetyczna, którą można uprawiać na nieużytkach i glebach niskich klas, zatem nie stanowi ona konkurencji dla produkcji żywności.

Celem inwestycji TergoPower w Polsce jest znaczące zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Budujemy trwałe relacje z rolnikami, które pozwalają na optymalne wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa i jednocześnie gwarantują stabilne dostawy odnawialnego paliwa dla instalacji projektowanych w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

Nasza wizja

Być liderem w sektorze Energii Odnawialnej i siłą napędową dla przemian na rzecz bardziej zrównoważonego świata.

Nasza misja

Energia Odnawialna dla przyszłych pokoleń.

Nasz cel

Tworzenie czystej przyszłości już dzisiaj.

Deklaracja naszych fundamentalnych wartości

1

Koncentracja na środowisku i zrównoważonym rozwoju.

2

Sprawdzone i przyszłościowe rozwiązania i innowacje.

3

Długoterminowe perspektywy i zobowiązania.

4

Wyznaczanie standardów w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

5

Ludzie jako najwyższa wartość oraz promocja partnerstwa lokalnego.