Bertil Tiusanen wnosi do TergoPower rozległą wiedzę na temat międzynarodowego biznesu i finansów. W przeszłości zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i Operacyjnego spółki Vattenfall AB, jednego z największych producentów energii w Europie. Sprawował również funkcję Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa kilku dużych spółek w krajach skandynawskich. Bertil Tiusanen był też członkiem rad nadzorczych kilku szwedzkich i norweskich spółek, takich jak Statkraft, największego w Europie producenta energii ze źródeł odnawialnych. Spółka Statkraft jest trzecim pod względem wielkości producentem energii w krajach skandynawskich, o przychodach w wysokości 6 miliardów euro.