DLA DOSTAWCÓW

Elektrownia lub elektrociepłownia opalana słomą to dodatkowe stabilne źródło dochodu dla rolników (producentów rolnych). TergoPower nawiązuje partnerskie relacje biznesowe z dostawcami tworząc stabilne, obustronnie korzystne warunki do rozwoju określone w umowach.

Oferowane warunki współpracy sprzyjają aktywizacji działalności rolnej i zakładaniu na glebach o niskiej jakości upraw roślin energetycznych, np. sorgo – uprawy w całości nadającej się do wykorzystania jako paliwo dla inwestycji TergoPower.

Rozmowy prowadzone z lokalnymi producentami rolnymi potwierdzają duże zainteresowanie branży rolnej współpracą przy dostawach słomy. Rolnicy doskonale zdają sobie sprawę, jaki potencjał dla rozwoju biznesu daje wieloletni kontrakt, który może być zabezpieczeniem w banku np. kredytu na rozwój działalności lub leasingu maszyn i urządzeń.

Rolników zainteresowanych współpracą przy dostawach słomy zapraszamy do kontaktu: mail: tatara@tergopower.com, tel.: 602 843 467; danelczyk@tergopower.com, tel.: 661 435 774

W relacjach z partnerami biznesowymi TergoPower stosuje najwyższe standardy etyczne i wymaga tego również od swoich dostawców: Kodeks postępowania dla dostawców