DOŚWIADCZENIE

Nasz zespół brał udział w projektowaniu i budowie na rynku europejskim elektrowni o łącznej mocy netto przekraczającej 500 MW. Zrealizował ponad 70 inwestycji związanych z energetyką odnawialną, w których zastosowano wiele różnych technologii i konfiguracji projektu dla elektrociepłowni i systemów dostaw surowców. Zespół TergoPower posiada szeroką wiedzę na temat najlepszych dostępnych w swojej klasie rozwiązań. Firma ma jasną strategię nawiązywania partnerskiej współpracy z wiodącymi dostawcami technologii i wykonawcami kontraktów EPC w ramach każdego projektu.

Zespół TergoPower prowadzi działalność w centrali w Norwegii oraz w Szwecji i Polsce.