Elektrownia oparta na energii odnawialnej w Biłgoraju

Elektrownia na słomę w Biłgoraju to nowy projekt TergoPower w Polsce
Zgodnie z założeniami elektrociepłownia o mocy 50 MW w Biłgoraju zostanie uruchomiona w 2020 roku. Wykorzystując odnawialne źródła energii, planujemy wyprodukować energię elektryczną,  która wystarczy do zasilenia 160.000 gospodarstw domowych.  Pozwoli to ograniczyć emisję dwutlenku węgla ok. 400.000 ton rocznie, co z kolei umożliwi Polsce osiągnąć docelowy poziom wykorzystania energetyki odnawialnej i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. Słoma, która w procesie spalania dostarczy czystej i wydajnej energii, będzie pozyskiwana z terenu województwa lubelskiego. Popiół wyprodukowany przez elektrownię zostanie poddany recyklingowi jako nawóz do uprawy roślin.

Korzyści dla Biłgoraja

Elektrownia w Biłgoraju jest niezwykle korzystna dla lokalnej gospodarki. Przyniesie rolnikom dodatkowe zyski, stworzy do 300 nowych miejsc pracy w fazie budowy elektrowni, a także zapewni na stałe ponad 230 nowych lokalnych miejsc pracy, w tym 30 w zakładzie i 200 w łańcuchu dostaw paliwa. Prace budowlane i eksploatacyjne będą zarządzane w sposób efektywny i odpowiedzialny, z poszanowaniem środowiska naturalnego i lokalnej ludności. Prowadzimy ścisłą współpracę z kluczowymi interesariuszami, takimi jak władze i społeczności lokalne, planiści, organizacje ochrony środowiska oraz organy publiczne.

Środowisko naturalne

Proces wytwarzania energii w zakładach TergoPower jest niemal całkowicie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ spalanie słomy oddaje tylko dwutlenek węgla, który rośliny pochłonęły z atmosfery w procesie wzrostu. Proces równoważy poziom dwutlenku węgla, który w przeciwnym razie zostałby uwolniony do atmosfery w procesie spalania paliw kopalnych, aby wyprodukować taką samą ilość energii elektrycznej.

Trwałe źródło energii

Technologia zakładu opierać się będzie na spalaniu biomasy. Elektrownia będzie spalać słomę, produkt uboczny produkcji zboża, którego jest w Polsce pod dostatkiem. W województwie lubelskim jest około miliona ton niewykorzystanej słomy rocznie.

Słoma na cele energetyczne jest definiowana jako produkcja słomy ogółem minus słoma wykorzystana na karmę i ściółkę dla zwierząt hodowlanych, która jest niezbędna dla utrzymania gleby.