KORZYŚCI DLA REGIONÓW

Obecność w regionie nowoczesnej elektrowni opalanej słomą o przykładowej mocy ok. 50 MW to szereg korzyści dla gminy i regionu.

Nowe miejsca pracy

Powstanie najnowocześniejszej w Polsce elektrowni na słomę to nowe miejsca pracy nie tylko przy produkcji energii elektrycznej, ale także w transporcie, obsłudze zewnętrznych magazynów słomy i usługach rolniczych:

  • do 300 miejsc pracy – zatrudnienie lokalnych podwykonawców do budowy elektrowni,
  • do 35 miejsc pracy – eksploatacja i bieżąca obsługa,
  • 30-50 miejsc pracy – logistyka związana z odbiorem słomy z regionalnych magazynów,
  • 60-100 miejsc pracy – łańcuch dostaw słomy (transport i logistyka: kierowcy, mechanicy, operatorzy logistyczni, księgowi),
  • 50-80 sezonowych miejsc pracy, w ramach procesu zbioru słomy, na obszarach wiejskich w promieniu 100 km wokół terenu inwestycji.
Wsparcie dla lokalnej społeczności

W przypadku każdej z planowanych inwestycji TergoPower uruchomi – w momencie pozyskania wszystkich pozwoleń i podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji – platformę wsparcia lokalnej społeczności. Będzie to dedykowany fundusz wspierający działania skierowane do różnych grup środowiskowych: dzieci, młodzieży szkolnej i osób starszych, np. organizacja opieki dla dzieci, zajęć dla osób starszych, zawodów sportowych, aranżacja zieleni w miejscach publicznych. Decyzje o przeznaczeniu środków z funduszu podejmowane będą wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności.

Rozwój regionu

Usytuowanie elektrowni na terenie danej gminy to trwałe i stabilne źródło przychodów z tytułu lokalnych podatków. W okresie 25-letniego funkcjonowania, do kasy gminy wpłynie dodatkowo ponad 50 milionów złotych (dla inwestycji o mocy 50 MW), które można przeznaczyć na inwestycje rozwojowe lub podnoszące komfort życia mieszkańców.

Dodatkowo, rozwijać się będą inne obszary lokalnej gospodarki, np.:

  • obsługa dostaw i magazynowania (np. garaże czy stacje obsługi floty transportowej),
  • wzrost sprzedaży sprzętu rolniczego i nawozów,
  • impuls dla nowych lokalnych inwestycji rolnych,
  • zwiększenie rynku lokalnych usług budowlanych – przygotowanie infrastruktury do składowania słomy (budowa lokalnych magazynów).

Dostawy ciepła z odnawialnego źródła energii stwarzają też możliwość pozyskania funduszy na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej.

Rozwój rynku dostaw paliwa

Inwestycja będzie stanowiła dodatkowe stabilne źródło dochodu dla rolników (producentów rolnych) w typowo rolniczym regionie. Inwestor zamierza nawiązać z nimi partnerskie relacje biznesowe tworząc stabilne, obustronnie korzystne warunki do rozwoju określone w umowach. Stworzone zostaną warunki sprzyjające aktywizacji działalności rolnej i zakładaniu na glebach o niskiej jakości upraw roślin energetycznych, np. sorgo – uprawy w całości nadającej się do wykorzystania jako paliwo w elektrowni.

Produkcja czystej energii elektrycznej

Elektrownia o mocy 50 MW może produkować energię elektryczną dla około 160 000 gospodarstw domowych. W przypadku realizacji modułu ciepłowniczego będzie posiadać możliwość zapewnienia czystego zielonego ciepła dla odbiorców komunalnych instytucjonalnych i przemysłowych – stabilnego i odpornego na wzrost cen ciepła wynikający z opłat za emisję dwutlenku węgla.

Inwestycja – lokalizowana zazwyczaj na terenach przeznaczonych pod zabudowę przemysłową – przyczyni się do uzbrojenia terenu wokół inwestycji w media (instalacja wodno-kanalizacyjna, energia elektryczna), co może ułatwiać lokalnym samorządom pozyskiwanie kolejnych firm oraz rozmowy z potencjalnymi globalnymi inwestorami, dla których takie źródło energii jest warunkiem koniecznym przy decyzji o lokalizacji swoich przedsiębiorstw.