Marcin Tatara od początku swojej kariery odpowiadał za rozwój nowych rynków zbytu i nawiązywanie relacji z nowymi Klientami. Na początku swojej kariery pracował dla międzynarodowych spółek, zajmujących się handlem surowcami energetycznymi na dużą skalę (węgiel, ropa i przede wszystkim biomasa) oraz koordynacją kompleksowych procesów logistycznych (dostawy morskie, drogowe i kolejowe). Następnie przez kilka lat odpowiadał za zarządzanie dwoma fabrykami produkującymi biomasę oraz kierował rozwojem handlu w segmencie innych surowców energetycznych pomiędzy Europą Zachodnią, Polską, Rosją, Afryką Północną i krajami Bliskiego Wschodu. Po 6 latach kariery w międzynarodowych firmach handlowych, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. handlu i rozwoju oraz vice-prezesa i prezesa zarządu, rozpoczął dalszą eksplorację rynku surowcowego, biomasy i energii odnawialnej jako doradca i agent. Pełnił również funkcję Prezesa Lubelskiej Izby Przemysłowo-handlowej, reprezentując polskie przedsiębiorstwa za granicą.

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Marcin Tatara