CO TO JEST BIOMASA?

Biomasa to szerszy termin, wykorzystywany do opisu wszystkich substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które znajdują się na powierzchni Ziemi. W kontekście biomasy energetycznej, termin ten jest często używany do określenia substancji pochodzenia roślinnego, jednak termin „biomasa” może odnosić się zarówno do substancji pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego.

Zakładając, że gospodarka tym paliwem jest prowadzona w sposób zrównoważony, biomasa jest zbierana w ramach procesu odtwarzania upraw. Ma to miejsce w ramach uprawy gruntów, gospodarki leśnej i sadowniczej, wycinki lasów lub stałego programu obsadzania, przy czym nowe nasadzenia pobierają dwutlenek węgla z atmosfery w tym samym czasie, gdy jest on uwalniany w procesie spalania poprzednich zbiorów.

Słoma jest niskoemisyjnym paliwem odnawialnym, ogólnodostępnym na terenie całej Polski, często po niewielkich kosztach. Produkcja i wykorzystanie słomy przynoszą dodatkowe korzyści środowiskowe i społeczne.