Øystein H. Kvarme posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej. Przed objęciem stanowiska w TergoPower pełnił funkcję dyrektora w Statkraft, spółce będącej największym producentem energii elektrycznej w elektrowniach wodnych na świecie i największym producentem energii odnawialnej w Europie. Odpowiadał nad strukturami finansowymi i transakcjami nabycia projektów energii odnawialnej  w Europie. Øystein H. Kvarme jest współzałożycielem EAM Solar ASA, spółki z branży energii odnawialnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo. Sprawował funkcję dyrektora działu fuzji i przejęć oraz działu partnerstwa przemysłowego.