PLANY I FINANSOWANIE

Strategia TergoPower zakłada wprowadzanie na rynek innych krajów europejskich wypróbowanego, nowoczesnego skandynawskiego know-how, eko-technologii i długoterminowego kapitału. TergoPower dostrzega możliwości rozwoju w krajach Unii Europejskiej, w eko-projektach związanymi z technologiami niskoemisyjnymi, zgodnymi z normami energetycznymi Unii Europejskiej.

Na rynku polskim TergoPower specjalizuje się w budowie niskoemisyjnych elektrowni na słomę (o mocy od 25 do 50 MW) oraz elektrociepłowni. Spółka chce zostać długofalowym partnerem Polski w zakresie modernizacji systemów energetycznych i realizacji projektów związanych z zieloną energią. Inwestycje w elektrownie na biomasę będą wspierać ekologiczne ambicje i zobowiązania klimatyczne Polski wobec Unii Europejskiej.

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w zakresie energetyki odnawialnej na rynku skandynawskim oraz sprawdzonym rozwiązaniom ekologicznym, TergoPower oferuje najlepsze technologie dostępne na rynku. Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji partnerskich z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami, aby wspólnie wspierać rozwój polskiego sektora energetycznego. TergoPower ma jasną strategię nawiązywania partnerskiej współpracy z wiodącymi dostawcami technologii i wykonawcami kontraktów EPC.

Do końca 2019 r. TergoPower planuje mieć w swoim portfelu 5 projektów celowych w fazie budowy. Na każdy projekt realizowany w Polsce zamierzamy przeznaczyć około 700.000.000 PLN. Inwestycje skoordynowane są z grupą udziałowców składającą się ze skandynawskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, które są zainteresowane inwestowaniem w polskie projekty TergoPower.