PLANY I FINANSOWANIE

Strategia TergoPower zakłada wprowadzanie na rynek innych krajów europejskich wypróbowanego, nowoczesnego skandynawskiego know-how, eko-technologii i długoterminowego kapitału. TergoPower dostrzega możliwości rozwoju w krajach Unii Europejskiej projektów opartych na technologiach niskoemisyjnych, zgodnych z normami energetycznymi Unii Europejskiej.

Na rynku polskim TergoPower koncentruje się na budowie najnowocześniejszych niskoemisyjnych elektrowni opalanych słomą (o mocy od 25 do 50 MW) oraz elektrociepłowni wykorzystujących to samo paliwo.

Spółka chce zostać długofalowym partnerem Polski w zakresie zmiany struktury paliw  i realizacji projektów związanych z zieloną energią. Inwestycje w elektrownie na biomasę będą wspierać ekologiczne ambicje i zobowiązania klimatyczne Polski wobec Unii Europejskiej.

Priorytetem TergoPower jest budowanie długoterminowych partnerskich relacji z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami w celu wspólnego wspierania rozwoju polskiego sektora energetyki odnawialnej, a także zapewnienia firmom i mieszkańcom czystej energii elektrycznej i cieplnej.

TergoPower ma jasną strategię nawiązywania partnerskiej współpracy zarówno z wiodącymi dostawcami technologii i wykonawcami kontraktów EPC, jak również z lokalnymi wykonawcami i dostawcami paliwa.

Do końca 2020 r. TergoPower planuje mieć w swoim portfelu 5 projektów celowych. Każdy projekt realizowany w Polsce to inwestycja rzędu 700.000.000 PLN. 

Od początku swojej działalności TergoPower buduje relacje z renomowanymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami emerytalnymi ze Skandynawii, które w swojej strategii mają zawarte inwestycje w OZE. Polska jest obiecującym rynkiem dla tego rodzaju inwestycji (w kontekście polityki energetycznej) i dlatego angażują one środki na zapewnienie wkładu własnego.

Jednocześnie doświadczenie zawodowe zespołu zarządzającego i wykonawczego firmy, a także metodologia przygotowania inwestycji w oparciu o standardy międzynarodowe zapewniają dostęp do finansowania oferowanego przez instytucje bankowe, które rezygnują ze wsparcia energetyki opartej na węglu i chętnie angażują środki we wsparcie dobrze przygotowanych projektów OZE.