Odpowiedzialność w sprawach społecznych i środowiska naturalnego

TergoPower realizuje swoje projekty z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przy współpracy i zaangażowaniu lokalnych beneficjentów i partnerów inwestycji. Zawsze respektujemy prawa człowieka, sprawy pracownicze, relacje ze społecznościami lokalnymi, ochronę konsumentów, zasady uczciwego biznesu i ochronę środowiska.

Tergopower environment

Czy wiesz, że…

…elektrociepłownia opalana słomą o mocy 50 megawatów, produkuje wystarczająco dużo zielonej energii elektrycznej, aby zapewnić dostawy dla ponad 100.000 mieszkańców.

Zaangażowanie społeczne

TergoPower utrzymuje bliskie relacje z lokalnymi społecznościami i partnerami w regionach, gdzie prowadzi swoją działalność. Staramy się rozpoznać lokalne potrzeby i przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Przygotowanie, realizacja i eksploatacja najnowocześniejszych w Polsce elektrociepłowni opalanych słomą oznacza nowe miejsca pracy nie tylko w produkcji energii elektrycznej, ale także w transporcie, logistyce i usługach rolniczych:

Do

300 miejsc pracy

zatrudnienie lokalnych podwykonawców do budowy instalacji energii odnawialnej.

60 - 100

miejsc pracy związanych z łańcuchem dostaw (transport i logistyka: kierowcy, mechanicy, operatorzy logistyki, księgowi, itp.).

Do

35 miejsc pracy

w eksploatacji i obsłudze bieżącej.

50 - 80

miejsc pracy sezonowej

przy zbiorze słomy w obszarach wiejskich w promieniu 100 km od zakładu.

„Jeżeli nie zmienimy kierunku do roku 2020 ryzykujemy, że przeoczymy moment, w którym będziemy mogli jeszcze uniknąć zmian klimatu. Zmian katastrofalnych w skutkach dla ludzi i wszystkich systemów przyrodniczych, dzięki którym żyjemy.”

António Guterres (sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych)

Biomasa rolna

Umiejętne korzystanie z urządzeń pozwala uniknąć niepotrzebnego marnotrawstwa zasobów i surowców naturalnych. W celu promowania lepszego wykorzystania energii i bardziej racjonalnego jej zużycia TergoPower angażuje się w rozwój energooszczędnych projektów o neutralnym śladzie węglowym, wykorzystując najlepsze dostępne w Polsce technologie.

Jakość powietrza

Mamy świadomość, że czyste powietrze jest tak samo niezbędne jak energia. Dla TergoPower ścisłe przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących ochrony powietrza to wymóg podstawowy. Dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować nasze oddziaływanie na jego jakość.

Bioróżnorodność

TergoPower szanuje naturalne zasoby Ziemi i stara się minimalizować oddziaływanie na lokalne środowisko naturalne.

Hałas

Nasze zakłady nie przekraczają dopuszczalnych limitów hałasu, ani na etapie budowy ani podczas normalnej eksploatacji.

Tergopower environment

Musimy zmienić stereotyp, że młodzi ludzie powinni słuchać starszych. Teraz jest pora, aby to starsze pokolenia słuchały młodych.

Młodych, którzy mówią, że pośpiech to jedyny sposób na odwrócenie tak szkodliwego traktowania przez nas planety. Mówią, że łatwo jest dyskutować, ale kluczowe jest działanie. Długo po odejściu dzisiejszych przywódców, młodzi pozostaną z konsekwencjami naszych działań. Postarajmy się dać im najlepszą możliwą szansę.

Czy wiesz, że…

…przepisy ochrony środowiska są obecnie tak restrykcyjne, że powietrze i woda opuszczające elektrownię mogą być nawet czystsze niż powietrze i woda pobierane przez zakład do produkcji energii?

Zaangażowanie finansowe

W TergoPower wierzymy, że możliwe jest jednoczesne budowanie wartości inwestycji dla akcjonariuszy oraz duże zaangażowanie w sprawy społeczne i środowiskowe. Innowacje i szacunek do ludzi to fundament naszych działań. Chcemy zjednoczyć nasze wysiłki ze społecznością lokalną i rolnikami, aby osiągać wspólne, korzystne dla wszystkich stron cele.