Typowy projekt TergoPower

Główne fakty na temat technologii

Sprawdzone i przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne

Elektrownia wyposażona w sprawdzone i przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne, to wzorcowy zakład, który będzie stanowić punkt odniesienia dla przyszłych projektów elektrowni powstających w Polsce.

Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie jak najefektywniejszej eksploatacji zakładu. Cel ten planujemy osiągnąć poprzez zapewnienie bezpośredniego dostępu do materiałów i personelu, co pozwoli na łatwiejszą eksploatację i utrzymanie zakładu. Większość sprzętu znajduje się wewnątrz obiektu, co zapewnia ochronę przed czynnikami klimatycznymi, zmniejsza utratę ciepła i pozwala na przejrzyste rozplanowanie zakładu. Projekt architektoniczny podkreśla rolę zakładu jako czystego, niezawodnego i skutecznego dostawcy zielonej energii dla przyszłości.

1. Chłodnica pomocnicza
2. Skraplacz chłodzony powietrzem
3. Kocioł, turbina i pomieszczenia biurowe
4. Magazyn zrębków drewna
5. Magazyn słomy