O TergoPower

TergoPower jest jednym z czołowych skandynawskich inwestorów sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Nasz zespół brał udział w projektowaniu i budowie na rynku europejskim elektrowni o łącznej mocy netto przekraczającej 500 MW. Dzięki realizacji ponad 70 projektów w energetyce odnawialnej, w których zastosowano różne technologie i konfiguracje projektu dla elektrociepłowni i systemów dostaw surowców, TergoPower – jako podmiot zarządzający i wykonawca projektów – posiada szeroką wiedzę na temat najlepszych dostępnych w swojej klasie rozwiązań.

TergoPower AS stanowi własność grupy 80 skandynawskich inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, którzy  koncentrują się na rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Spółka została utworzona przez Einara O. Vangsnesa, norweskiego przedsiębiorcę i jednego z akcjonariuszy spółki.

Jesteśmy partnerem Green Business Norway, organizacji branżowej norweskiego sektora energetyki odnawialnej, której celem jest tworzenie i promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie energetyki odnawialnej i technologii środowiskowych.