Wojciech Prokopowicz posiada 20-letnie doświadczenie w strukturyzacji finansowania rozwoju i zarządzaniu finansami projektów infrastrukturalnych, w tym wytwarzania energii i ciepła (w tym OZE), aktywów dystrybucji energii, spalarni odpadów komunalnych, a także infrastruktury transportowej, ale także portów lotniczych i infrastruktury miejskiej.

Doświadczenie Wojtka obejmuje pozyskiwanie i strukturyzowanie finansowania dla nowych projektów inwestycyjnych i przejęć, badania due diligence i wyceny przedsiębiorstw oraz integrację biznesową i nadzór finansowy.

Jego dotychczasowa kariera zawodowa obejmuje role w takich firmach jak: Access Ltd (Spółka stowarzyszona banku NM Rothchild’s & Son), PwC (Energy Team), Dalkia Polska (akwizycje i rozwój biznesu), InfraCapital Ltd. (bankowość inwestycyjna i private equity).

Absolwent studiów Executive MBA połączonego programu Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, London Business School i HEC.